Limon Otu Yağı

Limon Otu Yağı - %100 doğal ve doğrudan Seylan'dan. Limon Otu Yağı, hızlı büyüyen, uzun, aromatik, 1,5 m yüksekliğe kadar çok yıllık bir bitki olan Lemongrass'tan damıtılarak bir kök ağı oluşturulur. Esansiyel yağ, ince kıyılmış taze ve kısmen kurutulmuş yapraklardan (çimen) buhar damıtma yoluyla ekstrakte edilir. Merkezi sinir sistemi üzerinde sakinleştirici görevi görür.